rzetelna firma
everest

Polityka Jakości


EVEREST BUDOWNICTWO

Gryłko, Papuga spółka jawna

zakłada:

ciągłą poprawę skuteczności i efektywności świadczonych usług w zakresie budowy budynków
z infrastrukturą, adaptacji oraz termomodernizacji budynków poprzez:

- wzrost produktywności i konkurencyjności rynkowej

- spełnienie wymagań zainteresowanych stron i wymagań prawnych

- doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 : 2015
Główne cele strategiczne:
  1. Wzrost zadowolenia zainteresowanych stron ze świadczonych usług.
  2. Podnoszenie jakości usług budowlano-remontowych.
  3. Poprawę organizacji i warunków pracy.
  4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
  5. Umacnianie pozycji rynkowej firmy.
realizowane przez:
  1. Zdobywanie nowych obszarów działalności oraz utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu.
  2. Podnoszenie jakości usług budowlano-remontowych.
  3. Poprawę organizacji i warunków pracy.
  4. Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 : 2015.
  5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich świadomości na temat wpływu Systemu Zarządzania Jakością na osobiste dochody i satysfakcję z pracy.deklaracja:

Właściciele firmy EVEREST BUDOWNICTWO Gryłko, Papuga spółka jawna deklarują realizowanie Polityki Jakości poprzez realizację wyżej wymienionych działań.
Zobowiązują się również wspierać załogę w realizowaniu celów Polityki Jakości i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Brzeszcze, 27.12.2016 r.  image
XHTML     CSS Copyright © 2004-2017 EVEREST projekt: STRICTE