rzetelna firma
everest

EVEREST BUDOWNICTWO Spółka Jawna

Wojciech Gryłko, Krzysztof Papuga Spółka Jawna

32-620 Brzeszcze ul. Daszyńskiego 45

Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000148433
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy; NIP: 652-13-08-488; Regon: 273245833

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych

From = $dzial; //dzial $mail->FromName = "Everest-Budownictwo"; $mail->Host = "nazwa hosta"; $mail->Mailer = "mail"; $mail->SMTPAuth=true; $mail->Username='username'; $mail->Password='password'; $mail->AddAddress($email, "Potwierdzenie"); $mail->Subject = "Everest-Budownictwo - wysłano"; $mail->Body = "Witamy,\n\ndziękujemy za nadesłanie zapytania. Wkrótce otrzymasz odpowiedź. \n\n Napisale¶(a¶):\n\n ".strip_tags($tresc); $mail->WordWrap = 75; $mail->Send(); $mail = new phpmailer(); $mail->From = $email; $mail->FromName = "Everest-Budownictwo (www)"; $mail->Host = "nazwa hosta"; $mail->Mailer = "mail"; $mail->SMTPAuth=true; $mail->Username='username'; $mail->Password='password'; $mail->AddAddress($dzial, "www.everest-budownictwo.com"); $mail->Subject = "$temat"; $mail->Body = "Użytkownik o imieniu: $imie \n o adresie: $email \nnapisał(a)\n\n".strip_tags($tresc); $mail->WordWrap = 75; if(!$mail->Send()) echo('

Wystapił błąd. Proszę spróbować później.

> powrót'); elseif ($can==1) echo('

Mail Wysłany


Wkrótce otrzymasz potwierdzenie odbioru
na podany adres e-mail.


<< Nowy mail'); $kl=0; } } if($can==0) { if($act!='add')echo "

 

"; ?>
Sekretariat
Tel.: +48 32 21 11 211
Tel.: +48 691 203 211
e-mail: biuro@everest-budownictwo.com

Zaopatrzenie
Tel.: +48 609 322 189
e-mail: zaopatrzenie@everest-budownictwo.com

Pełnomocnik d/s SZJ ISO
tel.: +48 32 21 11 211
e-mail: iso@everest-budownictwo.com

Dział Marketingu i PR
e-mail:marketing@everest-budownictwo.com

Dział Techniczny
Tel.: +48 697 628 658
Tel.: +48 603 395 998
e-mail: biuro@everest-budownictwo.com

XHTML     CSS Copyright © 2004-2017 EVEREST projekt: STRICTE